Tábor Vikingové – 5. den – pondělí

Ještě než nás včera napadli obři, vyslali jsme jednoho z našich obchodníků Bjarniho Herjofssona na Island pro zásoby. Jeho loď se objevuje v přístavu až nyní a je na ní znát, že urazila dlouhou cestu. Dozvídáme se od něj, že ho bouře zanesla ke břehů neznámé ale velmi úrodné země. Neměl ale dostatek bojovníků a tak zde nezakotvil.
Protože lidu na Islandu stále hrozí nebezpečí od obrů, Král Ericson se rozhodl prozkoumat nová území a okamžitě vyhlásil přípravu na novou plavbu. Vyrážíme z přístavu hned, jak budou naloženy zásoby.
Plujeme mořem se spoustou teplých mořských proudů, misty more přichází do varu. Po poledni již spatřujeme novou zemi, přirážíme ke břehu a zakládáme osadu VINLAND. Většina bojovníků je vyčerpaná z cesty a tak odpočívá ve stínů palem, jen několik odvážných se vydává na pláž.
Večer pronikáme do vnitrozemí kde objevujeme domorodé rudé kmeny. Naštěstí jsou přátelští a tak se vyhneme boji a zasedneme ke společné hostině. Na důkaz přátelství nás domorodci učí střílet ze svých luků a hrád různé hry. Pečeme bizona a moc nám chutná. Na závěr dne opět zasedl THINK, aby projednal důležité záležitosti vikingů.